Våra Möten

OBS på julafton har vi bara ett möte och det är klockan 10.00 på förmiddagen. Välkomna!!

Våra möten är till för män och kvinnor som har problem med alkohol. Alla som har en önskan att sluta dricka är välkomna till AA och detta gäller inte bara Vårvädersgruppen. Fler grupper och möten i Göteborgsområdet finns på denna länk: AA-möten i Göteborg

Mötesdeltagandet är som allt annat i AA, helt friviliigt. Vårvädersgruppens ordinarie schemalagda veckomöten kan ses nedan (praktiska möten, gruppsamvetsmöten, krets och regionsmöten ingår inte i veckoschemat). Möteslokalen öppnar cirka en halvtimma innan mötets början.

 

Mötestider för Vårvädersgruppen

 
Dag Tid Typ
MÅNDAG - - Inget möte
TISDAG kl. 19.00 - 20.00 Stora boken (Öppet möte)
ONSDAG - - Inget möte
TORSDAG kl. 19.00 - 20.00 Steg och Traditioner (Slutet möte)
FREDAG - - Inget möte
LÖRDAG kl. 09.30 - 10.30 Slutet möte.
SÖNDAG - - Inget möte

Öppet möte

Till våra öppna AA-möten är alla som är intresserade av AA välkomna. Anhöriga, arbetskamrater, chefer, läkare eller andra som vill veta mer om hur AA fungerar.

Praktiskt möte

Detta är gruppens arbetsmöten där medlemmarna tillsammans fattar beslut i gruppens praktiska angelägenheter. Gruppen deltar även indirekt, genom sin gruppservicerepresentant, i beslut som berör AA som helhet. Mötena hålls första lördagen i varje måmad.

Gruppsamvetsmöte

Det främsta syftet med dessa möten är att granska hur väl gruppen följer dom tolv traditionerna och därigenom förebygga problem som annars uppstår. Mötena hålls en gång var tredje månad (4 ggr per år, feb maj aug nov) på tredje tisdagen i resp månad.

 

På våra möten dricker vi kaffe, te eller vatten. Alla som vill får prata och dela med sig av sina erfarenheter utan att någon avbryter.

Image

"Jag är ansvarig. När helst, var helst någon ber om hjälp vill jag att AA alltid finns till hands. Och för det är jag ansvarig."