Vårt Budskap

Boken Anonyma Alkoholister kallas även för Stora Boken och är AA:s budskap till den som vill ha det. Denna bok beskriver exakt hur vi gör för att tillfriskna från alkoholism genom ett program som bygger på andliga verktyg. Den beskriver hur vi behåller vår nykterhet genom att föra budskapet vidare till andra alkoholister som fortfarande lider. Målet med Stora Bokens föreslagna väg är inte bara nykterhet och att få ordning på våra liv utan att också att förbereda oss att bli till största möjliga nytta för Gud (sådan du själv uppfattar honom) och för människorna omkring oss.

 
 
Image
 
 

    Image

Det finns en princip som är ett hinder för allt vetande, som står emot alla argument, och som med absolut säkerhet kan hålla kvar en människa i okunnighet för alltid - och den principen är att förkasta utan att utforska.
(Herbert Spencer)